Ontdek de eeuwenlange geschiedenis van Egypte!

De geschiedenis van Egypte is zonder meer indrukwekkend te noemen. Al ongeveer 10.000 voor Christus waren er al volkeren in Egypte, en dat maakt Egypte één van de oudste beschavingen ter wereld! In die vroege jaren werd al ontdekt dat het gebied rondom de rivier de Nijl heel vruchtbaar was, waardoor er al ver voor onze jaartelling landbouw plaatsvond en mensen zich niet langer continu voort hoefden te bewegen op zoek naar voedsel, maar zich gingen vestigen langs de oevers van de Nijl. En omdat er dusdanig veel voedsel gerealiseerd werd, kwamen er al andere ambachten bij, zoals bijvoorbeeld de Badaricultuur, die al rond 4700 voor Christus aardewerk vervaardigheden.

 

De eerste farao, en de eerste piramide, in Egypte

Ongeveer 3000 voor Christus kwam de eerste farao en werd Egypte een koninkrijk, en daarmee ontstond meteen de behoefte om bepaalde zaken te gaan bijhouden. Het hiërogliefenschrift werd geboren, het allereerste schrift ter wereld, met afbeeldingen. Een aantal eeuwen later, rond het jaar 2600 voor Christus, heeft farao Djoser als eerste bedacht dat een farao een bijzondere begraafplaats verdient, in de vorm van een piramide. De eerste piramides stammen dus uit deze tijd, en zijn tot op de dag van vandaag te bewonderen. Een fraai staaltje architectuur! De periode van omstreeks 3300 v.Chr. tot 323 v.Chr. wordt het Oude Egypte genoemd.

 

De geschiedenis van Egypte: Egypte in buitenlandse handen

In 332 v.Chr. veroverde de tot op de dag van vandaag wereldberoemde Alexander de Grote Egypte. Hij initieerde de bouw van de nieuwe belangrijkste stad in Egypte, Aleandrië, wat het commerciële en culturele centrum van de zogenaamde hellenistische wereld werd. Tot ongeveer 30 v.Chr. was dit het Macedonische tijdperk (ook wel Ptolemeïsche tijdperk, naar de opvolger van Alexander de Grote, generaal Ptolemeus). Hierna volgde het Romeinse tijdperk, tot ongeveer 640 na Chr., en deze beide tijdperken waren voor de gewone bevolking geen goede tijden. Door beide overheersers werden hoge belastingen geïnd en werd de bevolking uitgebuit door de heersers.

 

Egypte in Arabische handen

Rond het jaar 640 werd Egypte veroverd door de islamitische Arabieren, waar de meeste Egyptenaren blij mee waren, na jaren van onderdrukking. Er was tolerantie voor de verschillende godsdiensten in Egypte, zoals de Koptische kerk, maar alsnog bekeerden veel Egyptenaren zich tot de Islam, wat de belangrijkste godsdienst werd in het land. Na nog een aantal andere veroveringen, zoals die van een Tunesisch vorstenhuid, de Fatimiden, onder wiens bewind Caïro aan belang won als commercieel centrum, was de verovering van de Ottomanen ook een bepalende fase in de geschiedenis van Egypte.

 

Ottomaanse verovering en verder

Rond 1517 werd Egypte veroverd door de Ottomanen, die Constantinopel als centrum verkozen boven Caïro. Ook hier werden de Egyptenaren uitgebuit en veramde het land. Vervolgens kwamen de Engelsen, die een tijd lang als koloniale bezetters Egypte geregeerd hebben. Uiteindelijk werd Egypte pas in 1922 weer een onafhankelijk land, maar niet zonder slag of stoot. Tot op de dag van vandaag zijn er groeperingen die meer democratie willen voor hun schitterende land.